Vinterunderhåll 2015 – 2016

Styrelsen har även för vintersäsongen 2015 – 2016 överenskommelse med Svevia för vinterunderhåll av Bullandövägen. Svevia ansvarar även för vinterunderhållet på angränsande väg Fagerdalavägen åt Trafikverket. Plogning och halkbekämpning av Bullandövägen kommer därmed att ske i samband med att det utförs för Fagerdalavägen.