Årsmöteshandlingar – uppdatering

Under menyval Information finns nu:

  • Årsredovisning 2015 med underskrifter av samtliga styrelsemedlemmar och revisorer
  • Revisionsberättelse 2015 underskriven av revisorer
  • Debiteringslängd 2016