Vinterunderhåll 2016 – 2017

Styrelsen har för vintersäsongen 2016 – 2017 överenskommelse med Svevia för vinterunderhåll av Bullandövägen. Svevia ansvarar även för vinterunderhållet på angränsande väg Fagerdalavägen åt Trafikverket. Plogning och halkbekämpning av Bullandövägen kommer därmed att ske i samband med att det utförs för Fagerdalavägen.