Målning kantlinjer och övergångsställen

Målning av kantlinjer och övergångsställen är beställt och kommer enligt plan utföras vecka 21.