Vinterunderhåll 2017-2018

Överenskommelse med Svevia är träffad för vinterunderhåll 2017-2018. Därmed plogas och halk-bekämpas Bullandövägen i samband med att anslutande väg Fagerdalavägen underhålls och får samma vinterunderhålls-status.