Bullandövägen sopas

Vägkäppar har tagits bort efter vintern. Sopning av vägen är beställt.