Protokoll från årsstämma 2019

Protokollet från årsstämman 2019 är nu justerat och finns tillgängligt under menyval Information.