Fullmakt för ombud till årsstämman 2020

Blankett fullmakt för ombud till årsstämman 2020 finns att hämta under information/årsstämmohandlingar.