Nytt menyval – VA-utbyggnad

Värmdö kommuns utbyggnad av VA i områdena kring Bullandövägen kommer att påverka vägen genom direkta ingrepp och omfattande tunga transporter. Information kring detta bedöms vara intressant för föreningens medlemmar. Därför finns nu ett nytt menyval på förstasidan ”VA-utbyggnad” där information löpande kommer att presenteras.