VA – arbeten på Bullandövägen

Nu(2021-01-19) pågår nerläggning av VA-ledningar vid sidan om Bullandövägen från Båtsmansvägen ner genom vändplan för Buss 440. Arbetet innebär att trafik förbi arbetsplatsen periodvis sker i enbart en körfil. Bilister uppmanas till försiktighet och låg hastighet vid passage. Buss 440 trafikerar Bullandövägen som vanligt.