Årsmöteshandlingar 2021 finns nu tillgängliga

Årsmöteshandlingar finns nu tillgängliga via meny Årsstämmohandlingar ovan. Sidan är lösenordskyddad och lösenord finns i kallelsen.