Protokoll från årstämman 2021 är nu publicerat

Protokollet finns tillgängligt under menyval i ovankant, Årsstämmoprotokoll.