Extra medlemsmöte(fortsättning årsstämma 2022)

På ordinarie årsstämma 2022 lördagen 28/5 bordlades punkt 16 val av styrelse till att hanteras vid nytt medlemsmöte under augusti månad. Detta p.g.a. att det inte fanns kandidater att ersätta avgående ledamöter, se protokoll från årsstämman under meny ”Information” ovan.

Fortsättning av årsstämma 2022 med behandling av punkt 16, Val av styrelse, kommer att äga rum lördagen 27/8 kl. 10.00 på Bullandö krog. Kallelse kommer. Se även tidigare utskickat dokument i ämnet : här****