Författararkiv: styrelsen

Vinterunderhåll 2019 – 2020

Överenskommelse med Svevia är träffad för vinterunderhåll 2019-2020. Därmed plogas och halk-bekämpas Bullandövägen i samband med att anslutande väg Fagerdalavägen underhålls och får därmed samma standard i vinterunderhåll.


Årsstämma 2019

Årsstämma 2019 äger rum lördagen 18 maj kl. 10.00 på Bullandö krog.

Sista dag för motioner är 31/3. Kallelse sänds via post i april.

Vinterunderhåll 2018 – 2019

Överenskommelse med Svevia är träffad för vinterunderhåll 2018-2019. Därmed plogas och halk-bekämpas Bullandövägen i samband med att anslutande väg Fagerdalavägen underhålls och får samma vinterunderhålls-status.

Lagning sprickor

Den årliga aktiviteten att laga sprickor i vägen är nu utförd. Syftet är att vatten inte ska tränga ner i vägkroppen utan rinna ner i diket. Vatten i vägkroppen kan orsaka eroderingar och frysskador.

Skadad belysningsstolpe

Belysningsstolpe vid busshållplats 440 Fagerdalavägen är skadad och hänger ner från halva stången. Skadeanmälan är gjord till SL som har ansvaret.