Författararkiv: styrelsen

Årsstämma 2019

Årsstämma 2019 äger rum lördagen 18 maj kl. 10.00 på Bullandö krog.

Sista dag för motioner är 31/3. Kallelse sänds via post i april.

Vinterunderhåll 2018 – 2019

Överenskommelse med Svevia är träffad för vinterunderhåll 2018-2019. Därmed plogas och halk-bekämpas Bullandövägen i samband med att anslutande väg Fagerdalavägen underhålls och får samma vinterunderhålls-status.

Lagning sprickor

Den årliga aktiviteten att laga sprickor i vägen är nu utförd. Syftet är att vatten inte ska tränga ner i vägkroppen utan rinna ner i diket. Vatten i vägkroppen kan orsaka eroderingar och frysskador.

Skadad belysningsstolpe

Belysningsstolpe vid busshållplats 440 Fagerdalavägen är skadad och hänger ner från halva stången. Skadeanmälan är gjord till SL som har ansvaret.

Stolpreflex monterat på övergångsskyltar

Idag har blåvita stolpreflexer (1,8 m) monterats på stolparna till övergångsskyltar vid våra två övergångsställen. Syftet är att bilförare ska bli mer uppmärksamma när de närmar sig övergångsstället och ökad säkerhet.