Kategoriarkiv: Väg

Vinterunderhåll 2018 – 2019

Överenskommelse med Svevia är träffad för vinterunderhåll 2018-2019. Därmed plogas och halk-bekämpas Bullandövägen i samband med att anslutande väg Fagerdalavägen underhålls och får samma vinterunderhålls-status.

Lagning sprickor

Den årliga aktiviteten att laga sprickor i vägen är nu utförd. Syftet är att vatten inte ska tränga ner i vägkroppen utan rinna ner i diket. Vatten i vägkroppen kan orsaka eroderingar och frysskador.

Skadad belysningsstolpe

Belysningsstolpe vid busshållplats 440 Fagerdalavägen är skadad och hänger ner från halva stången. Skadeanmälan är gjord till SL som har ansvaret.

Stolpreflex monterat på övergångsskyltar

Idag har blåvita stolpreflexer (1,8 m) monterats på stolparna till övergångsskyltar vid våra två övergångsställen. Syftet är att bilförare ska bli mer uppmärksamma när de närmar sig övergångsstället och ökad säkerhet.

Belysning – uppdatering 3

Vi har 4 belysningsstolpar i trä utmed Bullandövägen. Armaturerna inklusive reläer är gammalt  och i olika modeller med olika typ av glödlampor. Några fungerar inte i nuläget.

Byte av armaturer är nu beställt för dessa 4 stolpar till modern LED-teknik. Vi återkommer med tidsplan när vi fått mer information från leverantören.

Uppdatering 1, 2017-12-19: Enligt leverantör utförs arbetet fredag 2017-12-22.

Uppdatering 2, 2017-12-22: Leverantör lämnar återbud p.g.a. sjukdom. Återkommer med information på nytt datum.

Uppdatering 3, 2017-12-29: Byte till LED-armaturer är idag utfört.

Vinterunderhåll 2017-2018

Överenskommelse med Svevia är träffad för vinterunderhåll 2017-2018. Därmed plogas och halk-bekämpas Bullandövägen i samband med att anslutande väg Fagerdalavägen underhålls och får samma vinterunderhålls-status.