Kategoriarkiv: Väg

Lagning av sprickor

Den årliga aktiviteten att laga sprickor i vägen är nu utförd. Syftet är att vatten inte ska tränga ner i vägkroppen utan rinna ner i diket. Vatten i vägkroppen kan orsaka eroderingar och frysskador.

Röjning träd/grenar

Vecka 48 utförs röjning av träd/grenar som tränger in över vägen. Som väghållare är vi skyldiga att se till att träd/grenar i vägens närhet inte utgör olycksrisk eller riskerar skada passerande fordon. Nedan bilder visar entreprenören i aktion. Kombinerad gripklo och motorsåg med 27 m i räckvidd.

IMG_9747IMG_9744

Asfaltsarbeten

Under november har asfaltsarbeten utförts. Förstärkningsbeläggning har lagts i kurvan vid infart till Älvsala gård/Älvsala nyas anslagstavla. Sprickor i vägbeläggningen utmed hela Bullandövägen har lagats och stödkanter har förstärkts.

Belysning

Samtliga glödlampor är utbytta i föreningens lyktstolpar. Har utförts under november.

Vinterunderhåll 2015 – 2016

Styrelsen har även för vintersäsongen 2015 – 2016 överenskommelse med Svevia för vinterunderhåll av Bullandövägen. Svevia ansvarar även för vinterunderhållet på angränsande väg Fagerdalavägen åt Trafikverket. Plogning och halkbekämpning av Bullandövägen kommer därmed att ske i samband med att det utförs för Fagerdalavägen.

Vinterunderhåll 2014 – 2015

Styrelsen har träffat överenskommelse med Svevia för vinterunderhåll av Bullandövägen för vintern 2014 – 2015. Svevia är ny entreprenör och ansvarar även för vinterunderhållet på angränsande väg Fagerdalavägen åt Trafikverket. Plogning och halkbekämpning av Bullandövägen kommer därmed att ske i samband med att det utförs för Fagerdalavägen.

Håll hastigheten

Under perioden 1 juni – 15 september från ungefär i höjd med Spireavägen och utåt gäller hastighetsgräns på 30 km/tim. Hastighetsgränsen gäller på alla vägar bortom första skylten om 30 km/tim.

Gränsen är satt till 30 km/tim av flera skäl så respektera denna hastighetsgräns.