Ägarbyte

Vid ägarbyte eller frågor om avgifter, kontakta i första hand:

Föreningshuset SEDAB

Virkesvägen 26, 120 30 STOCKHOLM

E-post: info@foreningshuset.se

Uppge förening (Bullandövägens Samfällighetsförening), namn på ny ägare och postadress, medlemsnummer (framgår av avi), fastighetsbeteckning och tidigare ägare.