Vinterunderhåll 2018 – 2019

Överenskommelse med Svevia är träffad för vinterunderhåll 2018-2019. Därmed plogas och halk-bekämpas Bullandövägen i samband med att anslutande väg Fagerdalavägen underhålls och får samma vinterunderhålls-status.

Lagning sprickor

Den årliga aktiviteten att laga sprickor i vägen är nu utförd. Syftet är att vatten inte ska tränga ner i vägkroppen utan rinna ner i diket. Vatten i vägkroppen kan orsaka eroderingar och frysskador.

Skadegörelse på 50-skyltar

Idag 1 februari upptäcktes tyvärr skadegörelse på 4 vägskyltar. Skyltar för hastighetsbegränsning 50 har vridits åt sidan så att de syns dåligt och fäste har knäckts.

Ber om extra uppmärksamhet.

Belysning – uppdatering 3

Vi har 4 belysningsstolpar i trä utmed Bullandövägen. Armaturerna inklusive reläer är gammalt  och i olika modeller med olika typ av glödlampor. Några fungerar inte i nuläget.

Byte av armaturer är nu beställt för dessa 4 stolpar till modern LED-teknik. Vi återkommer med tidsplan när vi fått mer information från leverantören.

Uppdatering 1, 2017-12-19: Enligt leverantör utförs arbetet fredag 2017-12-22.

Uppdatering 2, 2017-12-22: Leverantör lämnar återbud p.g.a. sjukdom. Återkommer med information på nytt datum.

Uppdatering 3, 2017-12-29: Byte till LED-armaturer är idag utfört.