Håll hastigheten

Under perioden 1 juni – 15 september från ungefär i höjd med Spireavägen och utåt gäller hastighetsgräns på 30 km/tim. Hastighetsgränsen gäller på alla vägar bortom första skylten om 30 km/tim.

Gränsen är satt till 30 km/tim av flera skäl så respektera denna hastighetsgräns.