Vinterunderhåll 2014 – 2015

Styrelsen har träffat överenskommelse med Svevia för vinterunderhåll av Bullandövägen för vintern 2014 – 2015. Svevia är ny entreprenör och ansvarar även för vinterunderhållet på angränsande väg Fagerdalavägen åt Trafikverket. Plogning och halkbekämpning av Bullandövägen kommer därmed att ske i samband med att det utförs för Fagerdalavägen.