Asfaltsarbeten

Under november har asfaltsarbeten utförts. Förstärkningsbeläggning har lagts i kurvan vid infart till Älvsala gård/Älvsala nyas anslagstavla. Sprickor i vägbeläggningen utmed hela Bullandövägen har lagats och stödkanter har förstärkts.