Röjning träd/grenar

Vecka 48 utförs röjning av träd/grenar som tränger in över vägen. Som väghållare är vi skyldiga att se till att träd/grenar i vägens närhet inte utgör olycksrisk eller riskerar skada passerande fordon. Nedan bilder visar entreprenören i aktion. Kombinerad gripklo och motorsåg med 27 m i räckvidd.

IMG_9747IMG_9744