Årsmöteshandlingar

Nu finns årsmöteshandlingar 2016 tillgängliga under menyval Information. Revisorernas underskrift saknas ännu p.g.a. att en styrelsemedlem inte skrivit under förvaltningsberättelsen då han befinner sig på resa utomlands.
Inga motioner har inkommit. Styrelsens förslag till smärre ändringar av stadgarna finns bland årsmöteshandlingarna.