Protokoll Årsstämma 2016

Protokoll från årsstämma 2016 finns nu tillgängligt under menyval ”Information/Årsstämmoprotokoll”. Anslås på föreningen Älvsala Nya:s anslagstavla. Kan läsas genom att klicka här: Protokoll Årsstämma 2016-05-21