Årsstämma 2017

Årsstämma 2017 kommer att äga rum lördagen 20/5 2017 kl. 11.00 med kaffe från 10.30 på Bullandö krog.

Kallelse kommer att skickas ut med post. Möteshandlingar kommer finnas tillgängliga på hemsidan och därmed inte skickas per post.

Sista datum för insändande av motioner är 31/3 2017. Kontaktuppgift till valberedning finns under val ”kontakt”.