Årsstämman – Värmdö kommun på plats

I samband med årsstämman lördag 20 maj kl. 11.00 kommer ansvarig planarkitekt från Värmdö kommun, Helena Gåije, informera om pågående detaljplanering av Bullandövägen och kommunens intentioner angående framtida huvudmannaskap för Bullandövägen. Majken Elfström, enhetschef för VA-utbyggnad och renhållning, kommer även att delta.