Värmdö kommuns information – detaljplan

Värmdö kommuns representanter informerade i samband med årsstämman 2017-05-20 om status för detaljplanearbetet och VA-utbyggnad för området kring Bullandövägen. Kommunen meddelade oväntat att detaljplan för Bullandövägen nu längre inte var aktuellt. Vid informationsmöte 10 maj med kommunen fanns detaljplan för Bullandövägen med i första fas i detaljplaneprocessen och intentionen var att kommunalisera Bullandövägen vilket nu inte ligger i tjänstemännens planering. Kommunens presentation vid mötet: Presentation 20 maj 2017 vagforeningen