Kantklippning

Klippning av diken är beställd och kommer att utföras veckan efter midsommar.