Slyröjning

Slyröjning utmed Bullandövägen har nu utförts för förbättrad sikt och ökad säkerhet.