Vändplansrondell – SL-buss 440

Större stenar har placerats utmed vändplansrondellen vid ändhållplats för SL-buss 440 för att skydda gräsytan.