Belysning – uppdatering 3

Vi har 4 belysningsstolpar i trä utmed Bullandövägen. Armaturerna inklusive reläer är gammalt  och i olika modeller med olika typ av glödlampor. Några fungerar inte i nuläget.

Byte av armaturer är nu beställt för dessa 4 stolpar till modern LED-teknik. Vi återkommer med tidsplan när vi fått mer information från leverantören.

Uppdatering 1, 2017-12-19: Enligt leverantör utförs arbetet fredag 2017-12-22.

Uppdatering 2, 2017-12-22: Leverantör lämnar återbud p.g.a. sjukdom. Återkommer med information på nytt datum.

Uppdatering 3, 2017-12-29: Byte till LED-armaturer är idag utfört.