Årsstämma 2018

Årsstämma 2018 äger rum söndagen 27/5 kl. 10.00 på Bullandö krog. Kallelse kommer per post.