Skadad belysningsstolpe

Belysningsstolpe vid busshållplats 440 Fagerdalavägen är skadad och hänger ner från halva stången. Skadeanmälan är gjord till SL som har ansvaret.