Protokoll årsstämma 2018

Protokollet från årsstämman 2018 finns nu tillgänglig under menyval Information/årsstämmoprotokoll.