Vinterunderhåll 2019 – 2020

Överenskommelse med Svevia är träffad för vinterunderhåll 2019-2020. Därmed plogas och halk-bekämpas Bullandövägen i samband med att anslutande väg Fagerdalavägen underhålls och får därmed samma standard i vinterunderhåll.