Protokoll från årsstämman 2020

Protokoll från årsstämman 2020 finns nu tillgängligt under Information/Årsstämmoprotokoll.