Kantförstärkning

Kantförstärkning är utförd i kurvor och stödremsor lagts ut där asfaltskanten var bar/hög.