Årsmöte 2021 äger rum lördagen 21/8 kl. 10.00

Som tidigare aviserats äger årsmöte 2021 rum 21/8 kl. 10.00 på Bullando krog. Kallelse sänds ut i sedvanlig ordning via post till fastighetsägarens hemadress.