Geotekniska borrningar Bullandövägen 8 juni

På uppdrag av Frentab och Värmdö kommun, som planerar utbyggnad av kommunalt VA-system vid Älvsala, kommer Tyréns utföra geotekniska borrningar på Bullandövägen inför projekteringen av VA-systemet.
Borrningarna är planerade till onsdag 8 juni och innebär att delar av ena körfältet stundvis kommer vara avstängt med en så kallad TMA-bil under dagen. Vi kommer även uppmana trafikanter att hålla nere hastigheten i närheten av platsen där borrningarna sker.
Nedan ses ungefärliga lägen av planerade borrpunkter som röda punkter.