Valberedningens förslag inför forts. årsstämma 2022

Bullandövägens Samfällighetsförening.

Valberedningens förslag inför fortsättning av Årsstämma 2022, 2022-08-27.

Ordinarie ledamöter valda från Årsstämma 2021:

Birgitta Söderberg, kassör   Klubben, Vald från stämma 2021 till stämma 2023

Robert Waardahl                   Östra Älvsala, Vald från stämma 2021 till stämma 2023

Förslag ordinarie ledamöter från fortsättning av Årsmöte 2022, 2022-08-27:

Ulf Sandegren, ordförande Björkvik,        Nyval från forts. stämma 2022 till stämma 2024

Lillemor Gullander, sekr.     Seglarbyn,     Nyval från forts. stämma 2022 till stämma 2024

Bengt Olov Tengmark          Bullandö,       Nyval från forts. stämma 2022 till stämma 2024

Suppleanter samt valberedning valda från Årsmöte 2021:

Per Beckman                         Älvsala Nya   Avgår vid forts. av stämma 2022, 2022-08-27

Anita Yngve, valberedning  Björkvik         Vald från stämma 2021 till stämma 2023

Förslag suppleant från fortsättning av Årsmöte 2022, 2022-08-27:

Jan Bergqvist, hemsida        Björkvik         Nyval från forts. stämma 2022 till stämma 2024