Valberedningen söker nya medarbetare till styrelsen

Vi behöver komplettera styrelsen i BVSF😊 och söker därför

  • en kassör
  • och en vägansvarig till styrelsen, gärna fastboende i berörda områden.

Nu har vi arbetat tillsammans i den nya styrelsen nästan ett år, och det är en bra och fungerande styrelse. I en fungerande styrelse är styrelsearbetet stimulerande. Föregående årsmöte avgick dåvarande ordförande och sekreterare efter lång tjänstgöring.

En ny ordförande, Ulf Sandegren (område Björkvik) samt en ny sekreterare, Lillemor Gullander (Bullandö) började.

Styrelsen förstärktes även med en ny styrelseledamot, Bengt-Olov Tengmark (Bullandö) samt en suppleant med ansvar för hemsidan, Jan Bergqvist (Björkvik).

Men vår kassör vill avsluta sina många år i styrelsen när mandattiden löper ut så nu söker vi en ny kassör.

Styrelsen har upparbetade rutiner och anlitar Föreningshuset SEDAB för medlemsservice, redovisning och hantering av medlemsregistret. SEDAB tar även fram debiteringslistor och skickar ut avi för årsavgift m.m. Ägarbyten och adressändringar utförs på hemsidan och förmedlas till SEDAB för uppdatering av medlemsregistret.

Vi saknar även en åretruntboende vägansvarig som kan representera BVSF vid möten om vägen. Vid behov anlitar vi extern jurist och vägkunnig expert, så att vi har underlag för beslut som ska tas, men vi behöver en styrelseledamot som kan företräda oss i våra intressen.

Diskutera med valberedningen och anmäl intresse.

Sammankallande valberedningen: Anita Yngve, anita@bjorksala.se, 070 760 60 73