Välkomna till årsstämma den 14 maj

Tid: Söndag 14 maj kl 10.00.
Plats: Bullandö krog på Bullandö marina
Årsmöteshandlingar finns 􀆟tillgängliga på föreningens hemsida bvsf.se under information/årsstämmohandlingar