Valberedning

Du som är medlem i föreningen kan väljas som ledamot eller suppleant till styrelsen. Om du är intresserad av att delta i styrelsearbetet kontaktar du valberedningen. Kan du inte själv ingå i styrelsen, så kanske du känner någon som vill göra det. Alla krafter behövs i styrelsen!

Valberedning inför årsmöte 2020


Clas-Göran Herrgård                                                                             Anita Yngve

telefon                                                                                            070-760 60 73

mejladress                                                                     anita@bjorksala.se