Valberedning

Du som är medlem i föreningen kan väljas som ledamot eller suppleant till styrelsen. Om du är intresserad av att delta i styrelsearbetet kontaktar du valberedningen. Kan du inte själv ingå i styrelsen, så kanske du känner någon som vill göra det. Alla krafter behövs i styrelsen!

Valberedning inför årsmöte 2019


Margaretha Lindström                                                                             Anita Yngve

073-563 62 94                                                                                            070-760 60 73

m-lindstrom@hotmail.com                                                                     anita@bjorksala.se