Väginformation

Hastighetsregler

Under perioden 1 juni – 15 september från ungefär i höjd med Spireavägen och utåt gäller hastighetsgräns på 30 km/tim. Hastighetsgränsen gäller på alla vägar bortom första skylten om 30 km/tim. Gränsen är satt till 30 km/tim av flera skäl så respektera denna hastighetsgräns.
I övrigt och under övrig tid på året gäller 50 km/tim (om inte annan skyltning säger annat).