Stadgar

Vid årsmötet 2016 antogs nya stadgar vilka är registrerade hos Lantmäteriet.

BVSF stadgar 2016 enl stämmobeslut

 

Bullandövägens Samfällighetsförenings gamla stadgar i pdf-form finner du här.

BVSF Stadgar s1
BVSF Stadgar s2
BVSF Stadgar s3
BVSF Stadgar s4