Trafiksituation Bullandövägen

Mars 2023

Frentab har meddelat att man räknar med att arbetena med att lägga ner V/A på Bullandövägen ska vara avslutade i månadsskiftet mars/april. Efter det kommer trafiken åter att bli dubbelriktad och trafiksignalerna tas bort. Eventuellt kommer natt-arbeten att behövas när man ska schakta över Bullandövägen på 2st sträckor. Asfaltering kommer att ske i slutet av april och då kan kortare störningar uppstå. Se mera info på karta i länken nedan:

Karta med info om tider Bullandövägen.