Styrelse

Ordförande + vägansvarig

Bo Lennfjord
C: 073-3507560
E: bo.lennfjord@gmail.com

Sekreterare + vägansvarig

Mats Lindelöf
C: 070-6445708
E: molindelof@gmail.com

Ledamot

Robert Waardahl
C:
E: robert.waardahl@gmail.com

 

Kassör

Birgitta Söderberg
C: 070-3518360
E: birgitta.soderberg@branalys.se

Suppleant

Per Beckman
C: 070-6367453
E: per.beckman@outlook.com

 

Suppleant

Anita Yngve
C: 070-7606073
E: anita@bjorksala.se