Styrelse

Ordförande och vägansvarig

Ulf Sandegren
C: 070-5729676
E: ulf.sandegren@gmail.com

Sekreterare

Lillemor Gullander
C: 070-3131813
E: lillemor@arbetslivsutveckling.com

Kassör och vice ordförande

Birgitta Söderberg
C: 070-3518360
E: birgitta.soderberg@branalys.se

Ledamot

Robert Waardahl
C:
E: robert.waardahl@gmail.com

Ledamot

Bengt-Olov Tengmark
C: 070-6727038
E: dr.bot@telia.com

 Suppleant

Anita Yngve
C: 070-7606073
E: anita@bjorksala.se 

Suppleant

Ansvarig för hemsidan:

Jan Bergqvist

E: jan.bergqvist@jhbk.se