Om oss

Bullandövägens samfällighetsförening ansvarar för den del av Bullandövägen som sträcker sig från Fagerdalavägen t.o.m. vändplansrundeln vid ändhållplatsen för buss 440. Bullandövägens samfällighet bildades 1971, inom ramen för Lagen om enskilda vägar, som en följd av expanderande fritidsbebyggelse och etableringen av Bullandö Marina. Från 1978 regleras föreningens verksamhet genom Samfällighetslagen och föreningen heter nu Bullandövägens Samfällighetsförening (BVSF). Fastighetsägare inom tomtägareföreningarna Älvsala Nya, Östra Älvsala, Björkvik, samfällighetföreningen Bullandö och Klubben är i enlighet med gällande lag och beslut medlemmar i föreningen. Totalt omfattar föreningen närmare 700 fastigheter med drygt 1000 andelar varav Marinan har 350 andelar.

Vägen är ca 6 meter bred, 2620 m lång.  Vägen har genom åren upprustats och har nu god standard tack vare ny ytbeläggning och ytbehandling som utfördes 2007 resp. 2009. Övrig skötsel av vägen samordnas, så långt möjligt, med Trafikverkets skötsel av Fagerdalavägen. Därigenom erhålls likvärdig standard på hela sträckan Bullandö – Hemmesta till glädje och gagn för privat- och kollektivresenärer.
Buss 440 trafikerar sträckan Slussen – Bullandö året runt. Vägen är lokaliserad till stor del i fritidsbebyggelse och starkt trafikerad sommartid. Därför är hastigheten sänkt till 30 km/tim från juni till mitten av september på större delen av sträckan.

Vägen sköts av en styrelse som kallar till årsstämma under april – maj varje år. Då redovisas verksamheten och beslut fattas om budget för kommande år. Styrelsen har anlitat Föreningshuset SEDAB för debitering av avgifter samt för administration av medlemsregister.

Vid ägarbyte eller adressändring använd kontaktformulär under menyval ”Ägarbyte/adressändring” på hemsidans förstasida.