Karta

Samfällighetsförenings ansvar för Bullandövägen sträcker sig från Fagerdalavägen till och med rondellen innan Bullandö Marina.
Buss 440 trafikerar Bullandövägen från Slussen till Bullandö Marina.