Ägarbyte/adressändring

Det är viktigt att ägarbyte anmäls till föreningen då din ändringsanmälan är det sätt vi får uppgiften om ny ägare och kan uppdatera vårt register. Registrerad ägare är betalningsansvarig för årsavgiften till ny ägare har anmälts, ansvarar för att den nya ägaren är informerad och kommer överens om fördelning av kostnad för avgiften. Det är även viktigt att ändrad adress anmäls då det är via post till hemadress vi skickar ut kallelse till årsstämma och betalningsavi för årsavgift. Hanteras inte ägarbyte och adressändring korrekt kan det orsaka er onödiga kostnader och missad information. Nedan kan ändringar registreras och uppgiften skickas till föreningen.

  ________________________________________________
  ________________________________________________
  Ägarbyte - Fyll i nedan uppgifter
  ________________________________________________

  ________________________________________________
  Adressändring - Fyll i nedan uppgifter